PrintHerald on printerite haldus tarkvara, mis on arendatud töötama Microsoft Windows keskkonnas.

  • 32/64 bit Microsoft Windows XP Professional
  • 32/64 bit Microsoft Windows server 2003 – 2007
  • Microsoft NET 3,5

Lae demo oma Windowsi põhisesse seadmesse, sul on võimalus seda programmi testida 7 päeva. Pärast seda võta kasutusõiguse saamiseks ühendust herald@printherald.com

Programmi töölepanekuks täida järgmised väljad:

Lisa võrgu piirid, kus PrintHerald printereid leidma peab.

Võrke võib olla rohkem kui üks.

Suurema võrgu olemasolul on soovitav tõsta Timeout (otsinguaeg) pikemaks, näit 5000 ms.

Kui soovid nimekirjast blaclistida mõne printeri. Näiteks printer millel on juba olemas varustaja või tarnehooldusleping, siis võid lisada selle printeri IP blacklisti.    IP Whitelist on selleks, kui soovid lisada konkreetse printeri IP aadressi.

Kui printer näiteks ei tule välja koguvõrgu otsingus.                                                           

   


Network&Whitelist


Võimalus saada teade erinevate toonerite tasemetega.

Kui on vajadus, et tooneri tellimus tuleks varem on võimalik erinevatel printeritel tõsta taset, millal programm märku annab, et tooner on tühi.

Näiteks kui printer asub peaettevõttest eraldi ja kaugemas piirkonnas, kuhu tarned ei toimu igapäevaselt võib reageerimistaseme tõsta 20-le, st siis annab programm märku tooneri tühjenemisest, kui toonerit on järgi veel 20 %

 levels_edited-11
 Asutuse andmete lisamine.

Lisa oma e-mail ( või vastutav isik asutuses, kes peab olema informeeritud tooneri teelesaatmisest ).

Lisa oma firma nimi ja väljuva serveri aadress.

Meilid tooneri vajaduse kohta saadetakse asutuse vastutavale isikule ja ka varustajale.

Meili saatmist saad kontrollida programmis History osas.

 

company_edited-1


  Versioon 2.34
  • Printerid võivad asuda erinevates hoonetes, isegi erinevates linnades, kui on olemas asutusel ühtne võrk on võimalik programmi seadistada töötama ja sealt printereid leidma.
  • Enam ei pea erinevad töötajad vastutama tooneri tellimise eest, seda teeb üks programm ja edastab tellimuse e-maili teel asutuse IT juhile ja tarnijale.
  • Kõrvaldab inimliku eksimise võimalused, et printer ei tööta, kuna tooner on tellimata.
  • Lihtne statistika printerite ja toonerite üle.
  • Minimiseerib võimaliku viivituse tarnetel.

Artiklid